Uprava

Teuta Duletić

Teuta Duletić

mag. ing. nav. arch.

Predsjednica 2021/2022

Toni Holjević

Toni Holjević

mag. ing. aedif.

Rizničar; Voditelj odbora za Rotary foundation TRF

Toni Primorac

Toni Primorac

mag. iur.

Budući predsjednik; Voditelj Odbora za članstvo

Stefano Tomasich

Stefano Tomasich

ship inspector / auditor

Oružar

Andrej Belančić

Andrej Belančić

dr. med.

Tajnik

Matko Oguić

Matko Oguić

dr. med. dent.

Bivši predsjednik 2020/2021; Voditelj odbora za projekte služenja

Članovi

Andrej Borić

Andrej Borić

mag. ing. mech

Voditelj Odbora za druženja i predavanja

Lina Ernjak

Lina Ernjak

mag. ing. arh.

Charter predsjednica; Voditeljica odbora za RYLA - D1913

Tomislav Lukić

Tomislav Lukić

dipl. oec.

Andrea Mešanović

Andrea Mešanović

mag. phil.

Mateo Nikolovski

Mateo Nikolovski

univ. bacc. oec.

Voditelj odbora za mlade i razmjenu mladih

Željko Premuš

Željko Premuš

mag. ing. aedif.

Voditelj Odbora za Friendship Exchange i Fellowship

Ivo Bujan

Ivo Bujan

univ. bac. inf.

Vedran Juršević

Vedran Juršević

mag. ing. el. techn. inf.

Tina Matovina

Tina Matovina

mag. oec.; univ. spec. iur.

Martina Mihovilčević

Martina Mihovilčević

dipl. oec.

Mirna Pavić

Mirna Pavić

dr. med. dent.

Bruno Samardžić

Bruno Samardžić

mag. ing .comp.

Josip Čičak

Josip Čičak

dipl. oec.; doc. dr. sc.

Lara Kapović

Lara Kapović

mag. iur.; mag. nov.

Voditeljica odbora za PR

Marko Mesarić

Marko Mesarić

mag. ing. mech.

Ana Mikuličić

Ana Mikuličić

dr. med. dent.

Nikolina Vranić Fućak

Nikolina Vranić Fućak

mag. ing. aedif.