Uprava

Toni Primorac

Toni Primorac

mag. iur.

Predsjednik

Andrea Mešanović

Andrea Mešanović

mag. phil.

Rizničar

Tina Matovina

Tina Matovina

mag. oec.; univ. spec. iur.

President elect

Lara Kapović

Lara Kapović

mag. iur.; mag. nov.

Oružar
Voditeljica odbora za PR

Toni Holjević

Toni Holjević

mag. ing. aedif.

Tajnik
Voditelj odbora za projekte služenja

Teuta Duletić

Teuta Duletić

mag. ing. nav. arch.

Past president

Članovi

Andrej Borić

Andrej Borić

mag. ing. mech

Voditelj odbora za članstvo

Lina Ernjak

Lina Ernjak

mag. ing. arh.

Charter predsjednica

Marko Mesarić

Marko Mesarić

mag. ing. mech.

Mateo Nikolovski

Mateo Nikolovski

univ. bacc. oec.

Voditelj odbora za mlade i razmjenu mladih

Željko Premuš

Željko Premuš

mag. ing. aedif.

Voditelj odbora za Rotary foundation

Stefano Tomasich

Stefano Tomasich

ship inspector / auditor

Voditerlj odbora za fellowship exchange

Andrej Belančić

Andrej Belančić

dr. med.

Vedran Juršević

Vedran Juršević

mag. ing. el. techn. inf.

Ana Mikuličić

Ana Mikuličić

dr. med. dent.

Matko Oguić

Matko Oguić

dr. med. dent.

Voditelj odbora za druženja i predavanja

Bruno Samardžić

Bruno Samardžić

mag. ing .comp.

Nikolina Vranić Fućak

Nikolina Vranić Fućak

mag. ing. aedif.

Ivo Bujan

Ivo Bujan

univ. bac. inf.

Tomislav Lukić

Tomislav Lukić

dipl. oec.

Martina Mihovilčević

Martina Mihovilčević

dipl. oec.

Mirna Pavić

Mirna Pavić

dr. med. dent.

Valentina Pandya Santini

Valentina Pandya Santini