Što je Rotary?

Rotary je svjetska organizacija poslovnih i privatnih svjetsko povezanih ljudi koji pružaju humanitarnu uslugu, promiču visoke etičke standarde u svim aspektima i pomažu stvoriti dobru volju i mir u svijetu.

Rotary zbližava ljude svih rasa, vjeroispovijesti i političkih uvjerenja u prijateljskom ozračju suradnje Rotary je nastao 23. veljače 1905. formiranjem Rotary-kluba Chicago, Illinois, SAD. Prvu svjetsku organizaciju klubova koji promiču služenje, osnovao je odvjetnik Paul P. Harris. 

Rotary International

Rotary International (RI) udruga je Rotary klubova širem svijeta, čija je najvažnija krilatica “Nesebično služenje”. Dvije svrhe RI jesu pomaganje, promicanje, širenje i nadgledanje Rotary-ia širom svijeta te koordiniranje i usmjeravanje opće mađunarodne aktivnosti. Rotary klubovi objedinjeni su prema zemljopisnim područjima nazvanim Rotary distriktima. Svakim distriktom upravlja okružni guverner koji ispunjava dužnost službenika RI-a i predstavlja međunarodni odbor upravitelja.

Glavno sjedište svjetskog RI-a nalazi se u Evanstonu, dijelu Chicaga, Illinois, SAD. Regionalni ured RI-a za Europu i Afriku ima sjedište u Zurichu, Švicarska. Još je sedam filijala u Argentini, Australiji, Brazilu, Indiji, Japanu, Koreji i na Filipinima.

Ciljevi i načela

Pokret je ubrzo dokazao da nije nacionalno, politički ili na bilo koji način isključiv te se ubrzo proširio iz Chicaga u cijele Sjedinjene Američke Države te svijetom.

Prvi kongres rotarijanaca održan je 1910. u Chicagu u nazočnosti predstavnika šesnaest klubova, a već 1911. počinje izlaziti prvi rotarijanski časopis The Rotarian, koji povezuje sve rotarijance svijeta. Želeći razbiti rasne, političke, civilizacijske i vjerske barijere, pokret danas ima više od milijun rotarijanaca.

Odgovornost, profesionalizam, razumijevanje i služenje zajednici te prijateljstvo bili su ideja vodilja pri osnutku Rotary zajednice i tako postali osnovna načela rotarijanstva. Kako to rotarijanci jednostavno vole reći – Service Above Self.

Nit vodilju nastavila su predstavljati 4 načelna pitanja:

Je li istina?
Je li ispravno za sve sudionike?
Hoće li promicati prijateljstvo i dobru volju?
Hoće li služiti na dobro svim sudionicima?

5 pravaca služenja

Široko razgranate aktivnosti Rotaryja pokušao je 1923. godine objediniti i opisati filadelfijski rotarijanac Guy Gundaker u knjižici „A Talking Knowledge of Rotary“. Tri godine kasnije predsjednik Rotary International in Britain and Ireland (RIBI) Sydney Pascall i tajnik RIBI-a, kasniji urednik The Rotaryana, Vivian Carter definirali su tri pravca služenja koja se i danas smatraju osnovom djelovanja svakog rotarijanca. 1927. godine na svjetskoj konferenciji u belgijskom Ostendeu trima pravcima služenja dodan je i četvrti. 2010. godine usvojen je i peti pravac služenja.

Služenje klubu

Od svakog člana očekuje se pozitivno sudjelovanje u klupskom životu na način da sudjeluje u programima kluba, da promiče ideju rotarijanstva, da prijateljski prima i uvodi nove članove ili goste, da sudjeluje u radu odbora i da obavlja neku od klupskih dužnosti. Potpora i učešće u akcijama drugih klubova također je jedna od takvih aktivnosti.

Služenje struci

Podrazumijeva da svaki rotarijanac potiče visoke etičke standarde u poslu i struci, da prepoznaje vrijednosti svih struka i zvanja te da poštuje zanimanje svakog rotarijanca kao prigodu za služenje u društvu i zajednici. Da aktivno prenosi poslovna iskustva mladima kao te dijeli znanje kroz predavanja iz struke i izvan nje.

Služenje zajednici

Svaki je rotairjanca dobar prijatelj koji predano radi za dobrobit lokalne zajednice, pomaže u socijalnom i karitativnom području života te sudjeluje na aktivnostima za zajedničko dobro okruženja u kojem živi, radi i djeluje. 

Međunarodno služenje

Obveza je svakog rotarijanca da daje svoj doprinos te djeluje i izvan kluba i lokalne zajednice, promičući mir i razumijevanje među ljudima i narodima svijeta, pomažući i sudjelujući u aktivnostima na međunarodnom planu kroz Rotary, ali i izvan njega, u borbi protiv gladi, siromaštva, bolesti, analfabetizma i u svim drugim aktivnostima na dobrobit čovječanstva.

Služenje mladim generacijama

Rotary daje veliku potporu programima za djecu i mlade te organizira razne oblike međunarodne razmjene mladih.

7 područja djelovanja

water

Voda i sanitarije

pace

Mir i sprečavanje / rješavanje sukoba

Ekologija i okoliš

mother and child

Zdravlje majke i djeteta

health

Prevencija i liječenje bolesti

Osnovno obrazovanje i pismenost

economy

Ekonomski razvoj i razvoj zajednice

Jeste li znali da dječja paraliza (polio) može biti druga ljudska bolest koja je ikad iskorijenjena? Rotary i njegovi parneri smanjili su slučajeve dječje paralize za 99,9% od 1988. godine. Saznajte sve o ovom dugogodišnjem Rotary projektu, kako se priključiti, te pratite odbrojavanje do povijesog trenutka. (DOWNLOAD PDF)