BOŽIĆNA ROTARY (S)TRKA 21.

Pozivamo vas na sudjelovanje u humanitarnoj akciji „Božićna Rotary (s)Trka“. Sredstva prikupljena akcijom bit će uplačena na račun udruge HUREKA. Hrvatska udruga za ranu edukaciju – Hureka – osnovana je u Hrvatskoj s ciljem da djeci omogući učenje i napredovanje već od najranije dobi, a djeci s neurorazvojnim poremećajima uspješan start i sigurniju budućnost. Budući uspjeh…

i ja sam tu

I ja sam tu

I ja sam tu novi je projekt Rotary kluba Rijeka Novi val financiran u sklopu programa Europske snage solidarnosti. Glavni cilj projekta je povećanje stupnja osviještenosti o pravima djece koja su zaštićena međunarodnom Konvencijom o pravima djece, a čija je potpisnica i Republika Hrvatska. Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim…

aukcija

Rotary online aukcija

Rotary online aukcija je humanitarni projekt kojega zajednički organiziraju Rotary E-klub Hrvatska i Rotary klub Rijeka Novi Val. E-a(u)kcija otvorena je za sve ljude dobra srca a budući da se radi o dugoročnom projektu, uvijek ćemo dodavati nove predmete i usluge.Svi prihodi idu za financiranje stipendija za perspektivne učenike u STEM području. Naš cilj je rast…

BOŽIĆNA ROTARY (S)TRKA

Pozivamo vas na sudjelovanje u humanitarnoj akciji „Božićna Rotary (s)Trka“. Akcija se odvija od 17. do 24. prosinca 2020. s ciljem da korisniku, Udruzi za promicanje dobrobiti djece Portić, dodijelimo cjelokupni novčani iznos kojeg prikupimo akcijom. Udruga Portić od 2006. kontinuirano provodi niz projekata, programa i aktivnosti namijenjenih djeci, njihovim roditeljima i široj zajednici. Sredstva prikupljena akcijom bit će utrošena…

PRIRODA i DRUŠTVO

Nakon nabavke i postavke uređaja za čišćenje plastike i otpada iz mora Sea bin ovim je projektom Rotary klub Rijeka Novi val za cilj imao kroz organizirana predavanja i radionice educirati polaznike o otpadu i gospodarenju istim, a radi poticanja što manjeg korištenja te većeg angažmana u očuvanju okoliša i mora. Financijskom potporom Primorsko –…

Plastična NIJE Fantastična

Svjedoci smo klimatskih promjena i povećanja utjecaja na prirodu i okoliš u kojem se nalazimo i živimo. Veliki postotak plastike u okolišu je i dio problema klimatskih promjena.  Upravo ovom problematikom bavimo se u akciji „Plastična nije fantastična“ koja je ujedno i najveći  projekt našeg kluba koji provodimo u partnerstvu s Europskim snagama solidarnosti (Agencija za…

PEOPLE OF ACTION

Članovi Rotaryja, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, kontinuirano pronalaze načine kako dati svoj doprinos u odgovoru na COVID-19 i kako pomoći zajednicama koje su time pogođene.Sudjelovali smo tako u vrhunski odrađenom projektu Rotary District 1913 – Croatia vrijednom 2,9 milijuna kuna kojim su se bolnice širom Hrvatske opremile s ukupno 29 termografskih kamera. Ove kamere…

S.E.A.

„S.E.A.“ (SAVE, EMBRACE, ACHIEVE) naziv je akcije koju je provela neformalna skupina građana iz Rijeke u suradnji s i uz financijsku podršku Rotary kluba Rijeka Novi val.  Inicijativa je osmišljena radi podizanja svijesti o potrebi promjene odnosa prema okolišu osobito morskom. U središtu interesa zbrinjavanje je plastike i mikro plastike uz promociju primjene najnovijih pametnih…

Bila jednom jedna pusa…

U prosincu 2019. godine uspješno smo proveli prvu humanitarnu akciju „Bila jednom jedna pusa…“. Humanitarna akcija za cilj je imala prikupiti novčana sredstva za potporu provedbi programa Udruge Portić „Tete i barbe pričalice“. Humanitarna akcija se održala u sklopu riječkog adventa kad su naši sugrađani i gosti imali prilike fotografirati se ispod imelice i simboličnom…