i ja sam tu
Period: 01.01. - 31.12.2021.Korisnik: građani Grada Rijeke i RHPrikupljena sredstva: 49.000,00 knPARTNERI
EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI
Lučka Uprava Rijeka
Pictor
N.P.N. d.o.o.

I ja sam tu novi je projekt Rotary kluba Rijeka Novi val financiran u sklopu programa Europske snage solidarnosti. Glavni cilj projekta je povećanje stupnja osviještenosti o pravima djece koja su zaštićena međunarodnom Konvencijom o pravima djece, a čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima, no s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nužna je i posebna zaštita prava djece. Upravo je to osnovno polazište Konvencije, a kroz projekt I ja sam tu radit ćemo na osvještavanje sugrađana o samom sadržaju Konvencije i prava djece.

Projekt je započeo 1.1.2021., a trajat će 12 mjeseci te uključuje različite aktivnosti usmjerene na zaštitu prava djece, a one uključuju oslikavanje murala, održavanje predstave za građanstvo, održavanje javnog predavanja pravobraniteljice za djecu, izdavanje slikovnice o pravima djece te izložbu dječjih radova na temu prava djece.

Navedenim projektnim aktivnostima koje će se provoditi kroz godinu dana, kroz uključivanje lokalne zajednice, radit ćemo na podizanju svijesti građana o najranjivijim članovima društva – onim najmanjima.

U sklopu projekta naši divni članovi Interact kluba Rijeka Novi val složili su kratki poučni glumački performans.
link na video >> shorturl.at/cpzG7 <<

IMG_2882 Miron IMG_3158 IMG_2883