Period: 2020. godinaKorisnik: Šira javnost Prikupljena sredstva: 2.500,00 knPARTNERI
Primorsko-goranska županija
N.P.N. d.o.o.

Nakon nabavke i postavke uređaja za čišćenje plastike i otpada iz mora Sea bin ovim je projektom Rotary klub Rijeka Novi val za cilj imao kroz organizirana predavanja i radionice educirati polaznike o otpadu i gospodarenju istim, a radi poticanja što manjeg korištenja te većeg angažmana u očuvanju okoliša i mora.

Financijskom potporom Primorsko – goranske županije projekt je uspješno proveden te su organizirane 2 radionice i 3 predavanja:

“Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnog gospodarstva”
prof. dr. sc. Axel Luttenberger, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.10.2020.

“U iščekivanju kolapsa. Kakva nam ekonomija treba da se spasimo?”
doc. dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja
19.11.2020.